زنـدگی انگار
تـمـام ِصـبـرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن!!
هـرچـه مـن صـبــوری میکـنـم او بـا بی صـبـری ِتـمـام
هـول میزنــد
بـرای ضربـه بـعــد…!
کمی خسـتگی در کـن،
خـیـالت راحت!
خسـتگی ِمــن
بـه این زودی هـا دَر نـمی شـود…تاريخ : پنجشنبه 27 شهریور1393 | 10:35 | نویسنده : هزاره سوم |
 

یک نگاهت

به من آموخت

که در حرف زدن

 

چشم ها بیشتر

 

از حنجره ها می فهمند

 تاريخ : شنبه 22 شهریور1393 | 18:23 | نویسنده : هزاره سوم |
 

زمان........

غارتگر غریبی است

...همه چیز را می برد

به جز حس دوست داشتن را

 

 تاريخ : شنبه 22 شهریور1393 | 18:21 | نویسنده : هزاره سوم |
 

عشق اگرچه حرف ربط نیست

ربط می‌دهد مرا به تو

شوق را به جان

رنج را به روح

همچنان که باد

خاک را به دشت

ابر را به کوه

 تاريخ : شنبه 22 شهریور1393 | 9:8 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 تاريخ : پنجشنبه 20 شهریور1393 | 16:12 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

"ﺧﺪﺍﯾﺎ ...
ﺍﻭ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ
ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺑﺮﺳﺎﻥ .."
آمینتاريخ : پنجشنبه 20 شهریور1393 | 16:10 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

چشمانــم را دیگـر باز نمی کنم

دیدن این همه جای خالی " تـــو " 

عاقبت مــــرا ...

یا می کشد

یا کــور می کنـــد ...

 تاريخ : پنجشنبه 20 شهریور1393 | 15:34 | نویسنده : هزاره سوم |
 

بـــــارهــــا گفته ام به تو  ...

چـشم ها
بــــرای نـــگاه اسـت …

امّــــا ...
تـــــو ...
هــــر روز بـــا آنـها ...

حـــادثــه مــی آفــــریـــــنی !

 تاريخ : پنجشنبه 20 شهریور1393 | 15:33 | نویسنده : هزاره سوم |
از ســیاهی بیزارم  ،

مداد سفیدت کو ...

بیا ...

این تو

و این بوم دلـــــــــم ...

 

 تاريخ : پنجشنبه 20 شهریور1393 | 15:32 | نویسنده : هزاره سوم |
 

مــرا ببــوس،
روزهــاي سختــي در پيــش اســت!
بگــذار تــو را
کمــي پــس‌انــداز کنــم!

 تاريخ : سه شنبه 18 شهریور1393 | 17:34 | نویسنده : هزاره سوم |
 

خودت رو صد در صد خرج کسی نکن

که فقط تا ده بلده بشماره

 

 تاريخ : سه شنبه 18 شهریور1393 | 13:24 | نویسنده : هزاره سوم |
 

ﺷـﺎﺯﺩﻩ ﮐـﻮﭼـﻮﻟـﻮ ﭘـﺮﺳـﯿـﺪ :

ﺍﺯ ﮐـﺠـﺎ ﺑـﻔـﻬـﻤـﻢ ﻭﺍﺑـﺴـﺘـﻪ ﺷـﺪﻡ؟
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻫــﺴـﺖ ، ﻧـﻤـیفـﻬﻤﯽ . . .!

 تاريخ : سه شنبه 18 شهریور1393 | 13:17 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

 

بی تو

حتی باران هم

                  بوی تشنگی می دهدتاريخ : دوشنبه 17 شهریور1393 | 10:42 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

وقتی چشمانم را روی هم میگذارم

خواب مرا نمیبرد

                    تو را می آورد

از میان فرسنگهافاصلهتاريخ : دوشنبه 17 شهریور1393 | 10:41 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

 
 

چه خوب !
که من بهشت را
به بوسه های تو بخشیدم !
حالا
همه جا بوی بهشت دارد
و من ،
عطر بوسه های توتاريخ : دوشنبه 17 شهریور1393 | 10:39 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

 
 

بغلت که میکنم

دنیا را بی خیال میشم

                دنیا اغوش توستتاريخ : دوشنبه 17 شهریور1393 | 10:36 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

واژه هایم
قهرشان گرفته
لال شده ام
انگار

 تاريخ : یکشنبه 16 شهریور1393 | 9:28 | نویسنده : هزاره سوم |
 

از باران گفتم ، دلم گرفت

از خیابان گفتم ، دلم گرفت

از شعر گفتم ، دلم گرفت

نخیر..................

از اینها نیست دلگیریم

تو نیستی ، دلم گرفته

 تاريخ : چهارشنبه 12 شهریور1393 | 18:1 | نویسنده : هزاره سوم |

بیا قسمت کنیم

ماهی قرمز مال من

ماهی آبی مال تو

نه صبر کن

ماهی قرمز مال تو

ماهی آبی هم مال تو

تو مال من..............

 

 تاريخ : چهارشنبه 12 شهریور1393 | 18:0 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند…

نمیخام با آتش خیانتت بسوزم

 تاريخ : چهارشنبه 12 شهریور1393 | 15:47 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

 

این غروری که منتظر ایستاده ای تا زیر پا لهش کنی...

از پس جانم است....

برایت جان می دهم اما

غرورم را هرگز!!!!تاريخ : چهارشنبه 12 شهریور1393 | 11:0 | نویسنده : هزاره سوم |
 

روی لب های تو وقتی ردی از لبخند نیست

در وجودم سنگ روی سنگ دیگر بند نیست

 

اخم هایت را کمی وا کن که تاب آوردنش

در توان شانه های خسته ی الوند نیست

 

خواجه ی قاجار اگر چشم کسی را کور کرد

قصه اش آنچه مورخ ها به ما گفتند نیست،

 

خواست تا از چشم زخم دشمنان حفظت کند

خوب می دانست کار آتش و اسپند نیست

 

آنقدر شیرین زبانی کار دستم داده ای

قند خون از خوردن ِ بیش از نیاز ِ قند نیست

 

ای تنت شیراز راز آلود فتحت می کنم

گرچه در رگ هام خون پادشاه زند نیست

 تاريخ : سه شنبه 11 شهریور1393 | 10:50 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

مـــــیـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هـــــایَــــــم باشــ ـــــــ
تا فَراموشَـــ ـــت نَکــــــنــــــم

 

تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت

 

تا بویَـــ ــــت را حِــس کُــــنَـــــــم

 

تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی

 

تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمــــه

 

دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو

 

تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلـــتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ

 

فَــقَط تـــ ــــو

 تاريخ : سه شنبه 11 شهریور1393 | 9:35 | نویسنده : هزاره سوم |
کسی چه می داند

شاید روزی بیایید که

حال من هم خوب شود

هوا خوب شود

عشق خوب شود

و تو

خوب من شویتاريخ : دوشنبه 10 شهریور1393 | 15:17 | نویسنده : هزاره سوم |
سلولی انفرادی میخواهم

از جنس آغوشت

دیوارهایش چنان نزدیک

که انفرادی اش حس نشود

زندانبان خوبی باش

قفل کردی

کلیدت را قورت بده

ترسی از تشنگی

و گشنگی نیست

چشم ها و لب هایت را دارم

فقط

سهم هر روزه ام را کم نکنتاريخ : دوشنبه 10 شهریور1393 | 15:15 | نویسنده : هزاره سوم |
 

عشق یعنی
به سادگی دست کسی را می گیری
و به سختی هرگز رهایش نمی کنی…

 

 تاريخ : دوشنبه 10 شهریور1393 | 15:7 | نویسنده : هزاره سوم |
چه سکوتی دنیا را فرا می گرفت

اگر هر کسی

تنها به اندازه ی صداقتش

سخن می گفتتاريخ : شنبه 8 شهریور1393 | 17:19 | نویسنده : هزاره سوم |
 

فردا نه

چند ساعت بعد هم نه ...
چند ثانیه دیگر هم نه...

همین الان ...
برای مادرت یک کاری بکن

اگر زنده است...دستش را
اگر به آسمان رفته است ... قبرش را ….

اگر پیشت نیست ... یادش را ….
اگر قهری...چهره اش را ….

اگر آشتي هستي...پايش را

ببوس....
اگر به آسمان رفته است همين الان برايش فاتحه بخون

 تاريخ : جمعه 7 شهریور1393 | 12:4 | نویسنده : هزاره سوم |
 

ﻗﻨﺪ ) ﺧﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ ، ﺩﻟﺶ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ( ﺷﻮﺭ )
ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ . . .
ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ، ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﺪﻑ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻬﺎﻧﺪ ﺁﺏ ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ !
ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ؛ ﮔﻮﯾﯽ ﺯﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﺩﺍﺭﺩ !
ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ؛ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ . . .
.
.
.
.
ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺪﺭﺕ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ
ﭼﻘﺪﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﺮﻩ
ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﺶ
ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻏﺬﺍ ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﻧﻤﯿﮕﻪ . . .
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻧﺼﻒ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺼﻪ
ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﺶ
ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﻤﯿﺮﯼ . . .
.
ﺗﻮ ۱۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ” ﻣﺎﻣﺎﻥ ، ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺘﻮﻧﻢ ”
ﺗﻮ ۱۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ” ﻭﻟﻢ ﮐﻨﯿﻦ ”
ﺗﻮ ۲۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ” ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺮﻥ ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺑﻢ

ﺗﻮ ۲۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ” ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ”
ﺗﻮ ۳۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ” ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩ ”
ﺗﻮ ۳۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ : “ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ”
ﺗﻮ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ” ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺑﺪﻡ ! ”
ﺗﻮ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ” ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﺪﻡ ﺗﺎ
ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻻﻥ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻦ . . .
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺍﺯﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻗﺪﺭ ﭘﺪﺭﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻣﻮﻧﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ

 تاريخ : جمعه 7 شهریور1393 | 12:2 | نویسنده : هزاره سوم |
 

بــعد از مـرگـم ....
قـلــبـم را جــدا از مـن خـــاک کنيد !
من و دلـــم هيچ گاه ؛
آبـمـان تــوي يک جـــوي نرفــت

 تاريخ : چهارشنبه 5 شهریور1393 | 18:26 | نویسنده : هزاره سوم |
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.