زیباترین ها

زیباترین ها

هزاره سوم
زیباترین ها

نفسهایم

 

 

نفسهایم را بشمار

چون آنها را به قیمت دوست داشتنت از دست میدهم

نه برای گذر عمر !

 تاريخ : سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ | 10:39 | نویسنده : هزاره سوم |

من........!

 

من........!

ﯾﮏ ﻭﻗﺘﯽ؛ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﻫﺎ
ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ !
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻡ؛ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎ، ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﻫﺎ، ﺳﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ!
ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪﻡ،
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻗﻀﺎﻭﺗﻢ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻭﻗﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺻﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ؛
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻮﺩﻡ،
ﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ،
ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ؛
ﻣﻦ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩﻗﻀﺎﻭﺗﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ...
ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ ....
ﻣﻮﺿﻌﻢ ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺎﻥ .
ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ !
ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ !
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻻﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ؛ ...
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻮﺭ ﻭ ﮐﺮ ...!
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ،
ﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ ...
ﺩﯾﮕﺮ، ...
ﻧﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ !
ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ...
.
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ
ﺩﯾﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮﺍﺳﺕﺑﮕﻮﯾﺩ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﻨﺩ ...
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ...
ﻣﯿﺮﻭﻡ ﺩﺭ ﻻﮎ ﺧﻮﺩﻡ ،
ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ !

 

میگویدند ماهی را هر وقت آز آب بگیری تازس...

پس هنوز دیر نیست!!

ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،
ﻧﻪ ﻗﻬﺮ ﻭﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ !!!
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﯿﺪ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ...
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺷﺎﻥ، ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !!

شـــب هايم عجيب درد ميکند . !
حتي دردهايم هم درد ميکنند. . . !
ايــن روزها از جـــنس دردم. . .
عـــلاجي نيست . ..
بــاکي نيست . . .
پر دردي هم عــالمي دارد. . .
” درد ” خودش درد ندارد. . .
اين بـــي هــــمدم بودن است که درد را به رخ آدم ميکشد . . .
ســرم درد ميکند از اين هــمه ســـردرگمي. . .
از اين هـــمه سرگرمي هاي پـــوچ . . .
چشــمانم سوز دارد . . .
نــــه سوز سرما ! نه !
بلکه چـــشمانم ميسوزد از اين هــــمه آلـــودگي فکر و ذهن . . .

کــاش دنيـــا هم مکثي ميـــکرد . .

صرفا جهت نگاه به مسیرو نقشه ی راهت

جهت مرور اهداف،جهت اندکی آرامش واستراحت!

 

 تاريخ : دوشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۴ | 13:12 | نویسنده : هزاره سوم |

اما...

 

 

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند . . .

 

اما . . .

 

من جلوی دهانش را میگیرم

 

 

 

این روزها من . . .

 

خدای سکوت شده ام

 

خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود . . .!!!

 تاريخ : دوشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۴ | 11:54 | نویسنده : هزاره سوم |

تو

 

 

 

تو
عطــر کدام خوشبو ترین گل جهانی
که هرجا مینویسمت
شکوفه می دهیتاريخ : یکشنبه ۳۰ فروردین۱۳۹۴ | 11:30 | نویسنده : هزاره سوم |

چه کنم ؟؟

 

 

 

جهنمی به پا می کند دلم . . . 

وقتی آرزویی در ذهن من بیاید و تو میان آن نباشی . . .تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 10:14 | نویسنده : هزاره سوم |

اما

 

 

 

اینجا . . . .

برای از تو نوشتن هوا کمه . . . تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 10:11 | نویسنده : هزاره سوم |

راستی تو

 

چطور دلت می آید مرا بنام کوچک صدا نزنی 

و نشنوی جان دلم ؟؟؟؟!

 تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 10:10 | نویسنده : هزاره سوم |

وفای تو

 

 

من  

تو را  

برای وفای تو  

دوست دارم  

وگرنه . . .  

دلبر پیمانه شکن  

فراوان است ! ! !

 تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 10:8 | نویسنده : هزاره سوم |

فکر تو

انگار 

در عطری باز شده باشد . . .

فکر تو 

لو می دهد مرا . . .

 

 

 

 تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 10:6 | نویسنده : هزاره سوم |

تب .....

 

 

امشب نیز تب کرده ام  

به گمانم

پیشانی ام پریشان لبهای توست که اینگونه آتش به جانم انداخته  

بوسه ات را به پیشانی ام  ارزانی کن ! ! !

 تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 10:3 | نویسنده : هزاره سوم |

همین

 

همین خوبه که با اینکه  

سراغ از من نمی گیری 

ولی تا حرف من میشه  

یه لحظه تو خودت میری

 تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 10:2 | نویسنده : هزاره سوم |

رویا

 

بند دلم که پاره میشود  

دلم بهانه ات را می گیرد  

اصلا می دانی چیست  

بند دلم را خوابهایی پاره می کند که تو به آنها سرک می کشی   

بیداری که هیچ  

تو در رویاهایم هم  بامنی  

می بینی  چه کرده ای با من

من هیچ جا تنها نیستم

 تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 10:1 | نویسنده : هزاره سوم |

تب

 

 

همه تب های من بهانه است  

تا شاید لحظه ای 

و فقط لحظه ای

دستت را روی پیشانی ام بگذاری ! ! !تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 10:0 | نویسنده : هزاره سوم |

شعر

 

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ 

ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ 

ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ! 

ﺗﻮ ﺧﻮﺩِ ﺷﻌﺮﯼ 

ﺷﺎﻋﺮﺕ 

ﺧﺪﺍﺳﺖ 

ﻣﻦ 

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﯼ ﭘﺮﻭﭘﺎﻗﺮﺹِ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﯼ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺗﻮ ...

 تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 9:59 | نویسنده : هزاره سوم |

افسوس نبودن

 

 

دلم که برایت تنگ میشود،

مینشینم گوشه ی اتاقک  ،

زار زار گریه میکنم

و افسوس نبودنت را می خورمتاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 9:33 | نویسنده : هزاره سوم |

چنار پیر

 

 

بعضی زخمی‌ات کردند ،

چــنــار پـیـــر

و تـــــو  

بـاز جـوانـه زدی !!

شایــد راز جوانه زدن ،

گـذشـت .. 

و به دل نگرفتن زخم‌هاست ...

 تاريخ : شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ | 9:27 | نویسنده : هزاره سوم |

حالم را

 

 

حالم راتکان بده...
خیلی وقت است

خوشیهایم ته نشین شده اند...

 

 تاريخ : سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ | 19:23 | نویسنده : هزاره سوم |

حالم

 

حالم راتکان بده...
خیلی وقت است

خوشیهایم ته نشین شده اند...

 

 تاريخ : سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ | 19:15 | نویسنده : هزاره سوم |

بی تو

 

 

می خواهم بی تو آن قدر بمیرم 
تا
زنده شوم  بار دیگر 
با تو !
 


تاريخ : دوشنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۴ | 11:19 | نویسنده : هزاره سوم |

خلاصه

 

 

"دوستت دارم"
این شعر
خلاصه و مفید
بی حاشیه و کوتاه
بی قافیه و ردیف
نه مصرع می شناسد نه بیت
ولی یک دنیا حرف دارد...

 تاريخ : یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴ | 19:0 | نویسنده : هزاره سوم |

خود خود زندگی

 

 

عشق يعني ..
 یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!
صدای پاشو میشناسی!!
از دور احساسش ميكنى
وقتی میبینیش آنقدر قلبت
تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنون
بهت محل نذاره کلافه ای؛وقتی هست خوبی وقتی نیست...
مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه...
وقتی هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه........
واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیا
اصلا"یعنی...
خود خود زندگی.....

 

 تاريخ : یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴ | 17:29 | نویسنده : هزاره سوم |

گوش دلت

 

 

ایـــــــــــــــــن روزها اگر گــــــــــوش ِ دلـــــــــــت را تیز کنی ،
فــــقط یـــک چیز خواهی شـــــــــنید...
" دوســتت دارم "
گــلایه از تکراری بـودنش نکن ... !!!
مــــشکل از مــــــــــــــن نیست ...
تو زیـــــاد دوســــــــت داشتنی هـــستی ... !!!تاريخ : یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴ | 17:28 | نویسنده : هزاره سوم |

زن .....

 

 

زن ...
با چشمانش حرف میزند ؛
دوست داشتنش را با نگاهش میگوید ،
.
دلتنگی در چشمانش اشک میشود !
.
وقت شادی ؛
چشمانش برق میزند ...
.
وقت عشق بازی
چشمانش خُمار میشود ،
.
تمام دنیا را میشود در چشم زن خلاصه کرد !


 تاريخ : یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴ | 16:46 | نویسنده : هزاره سوم |

تنظیم صدای قلب

 

نیستی

 
ومن ناگزیر

 
کنار می آیم

 
با این فاصله ی بی رحم

 
اماکاش می دانستی

 
که چگونه عشق

 
مختل کرده

 
تمام سیستم زندگی ام را..........!!

 
دیروزم درآغوش تنهایی گذشت

 
امروزم در دلتنگی ودرد پرسه می زند!!!!

 
وفردا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

 
ای کاش لا اقل فردا

 
حرف قشنگ تری

 
برای گفتن داشته باشد......

 
آهای دنیا............!!!!!!

 
(به قول پیرمرد همسایه )

 
تنظیم صدای قلبم با کیست؟!!!!

 

 

 تاريخ : شنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۴ | 18:47 | نویسنده : هزاره سوم |

عشق بی منت

 

 

ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ .. .
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﻧﻮ ...
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟ !
ﺍﯾﻦ، ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ...
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ، ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ و يك كودكﺑﺎﺷﺪ ... 
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯽ...
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ...
ﺗﻮ، ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ، 
ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ،
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ...
ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ...
 

 

 تاريخ : شنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۴ | 13:15 | نویسنده : هزاره سوم |

پر از عاشقانه تو

 

 

آسمـان هـم کـه بـاشی بـغلت خـواهــم کـرد …

فـکر گـستـردگـی واژه نبـاش

هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد …

پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو

دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟

 تاريخ : سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۴ | 10:34 | نویسنده : هزاره سوم |

تحریم

 

 

تحریم بوسه های تو بر من مصیبتی است...
 باید ظریف باشم

و تدبیری آورم...
تا توبه کنم

دگر توبه ی بیجا نکنم...

 

 

 تاريخ : شنبه ۱۵ فروردین۱۳۹۴ | 14:55 | نویسنده : هزاره سوم |

غزل بی وزن و قافیه من

چه دیر فهمیدم عاشقی غزل نیست

شعری سپید است که مرتب فرم عوض میکند

و تو قرار نبود قافیه من باشی

تنها قرار بود

با من در این ستایش ترکیب شوی

چه دیر فهمیدم چقدر دوستت دارم

ای غزل بی وزن و قافیه منتاريخ : چهارشنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۴ | 12:25 | نویسنده : هزاره سوم |

تو را

 

 

 

تو را میخواهم

آنقدر که

خودم را نه . . . . .تاريخ : یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴ | 16:31 | نویسنده : هزاره سوم |

اندوه نبودنت

 

نیستی و نمیدانی

بی " تو "

چه لحظه هایی را تحمل میکنم

اندوه نبودنت

طول تمام ثانیه ها را

به من یادآوری میکند

 

 

 

 تاريخ : یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴ | 16:26 | نویسنده : هزاره سوم |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.